Kas ir “Keep Freedom Unlocked”?

“Keep Freedom Unlocked” ir kampaņa, kuras mērķis ir izglītot cilvēkus par brīvībām, ko ieguvām pēc 1989. gada revolūcijām un Padomju Savienības sabrukšanas.

Šo kampaņu atbalsta “Democracy Council” – starptautiska organizācija, kas cīnas par brīvību, cilvēktiesībām, vienlīdzīgām iespējām un pilsonisku sabiedrību.

Ko dara “Democracy Council”?

  • Strādā ar sabiedriskajām organizācijām, kas cīnās par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaules represīvākajos reģionos
  • Cīnās par kiberdrošību un brīvību internetā, lai cilvēki varētu piekļūt informācijai bez apsūdzībām, cenzūras vai sodīšanas
  • Piedāvā vēlēšanu procesa novērošanu un demokrātijas attīstības monitoringu, lai veicinātuu caurspīdīgas, brīvas un godīgas vēlēšanas
  • Atbalsta neatkarīgus mediju projektus slēgtās sabiedrībās, nodrošinot atbalstu preses brīvībai visā pasaulē
  • Atbalsta vietēja līmeņa organizācijas visā pasaulē, nodrošinot rīkus un metodes drošai LGBT kopienas vienlīdzības nodrošināšanai
  • Veicina tiesiskuma ievērošanu dažos no pasaules represīvākajiem reģioniem

“Democracy Council” finansē ASV valdība. Sīkāka informācija par organizāciju atrodama mājaslapā demcouncil.org.

Pin It on Pinterest