Brīvības, par ko ir vērts cīnīties

Eiropā cilvēkiem ir brīvība vēlēt, protestēt, mīlēt un lūgt – bet tas tā nav bijis visu laiku. Pirms Padomju Savienības sabrukšanas daudzas šī brīža pamatbrīvības bija aizliegtas, piemēram, nepastāvēja tiesības uz privātumu, nebija preses brīvības un demokrātiskas vēlēšanas, savukārt sarkastisks joks vai neatļautas mūzikas klausīšanās varēja būt iemesls apcietinājumam.

1989. gada revolūcijas pavēra ceļu radikālām izmaiņām politiskajā, sociālajā un kultūras jomā. Tajā laikā tika būvēts pamats tām pamatbrīvībām, ko pazīstam šodien. Uzziniet vairāk par šo pamatbrīvību vēsturi!

Brīvība būt vadītājam

Uzzini, kā cilvēki strādāja Padomju Savienībā un kā Komunistu partijas nepatika pret uzņēmējdarbību sekmēja melnā tirgus attīstību.

Brīvība zināt par pasauli

Pirms 1989. gada revolūcijām Padomju Savienības pilsoņi dzīvoja stingrā autoritārā režīmā, kurā mediji tika cenzēti un informācija tika kontrolēta.

Brīvība ceļot

Uzzini, kā Padomju Savienības iedzīvotāji atrada iespējas ceļot ārpus Austrumu bloka un kā komunisma režīms centās aizkavēt pārvietošanos.

Brīvība izteikt savas domas

Uzzini, kā Padomju Savienība, aizliedzot protestus, aizturot informāciju un noliedzot demokrātiju, mēģināja apslāpēt cilvēku iespējas izteikt savas domas.

Brīvība izvēlēties līderus

Mums demokrātija ir pašsaprotama, bet tikai pirms 30 gadiem cilvēki bija gatavi ziedot dzīvību, lai varētu vēlēt. Uzzini, kā komunisms ietekmēja demokrātiju.

Brīvība smieties

Mēs zinām, ka komunisms nav par smiešanos – bet Padomju Savienības laikā par satīriska joka stāstīšanu vai klausīšanos draudēja cietumsods.

Brīvība mīlēt

Iepazīsti LGBT+ tiesību vēsturi Padomju Savienībā, kur homoseksualitāte bija nelegāla, un uzzini, kā mēs ieguvām brīvību mīlēt bez ierobežojumiem.

Brīvība ticēt, kam vien vēlies

Padomju Savienībā komunisms un reliģija bija konfliktā. Uzzini par postošo vēsturi, kas ir bruģējusi ceļu mūsu brīvībai praktizēt reliģiju šodien.

Brīvība baudīt mūziku

Ja kaut kur ir cenzūra, tai vienmēr ir arī pretinieki. Uzzini, kā Padomju Savienības iedzīvotāji izvairījās no cenzūras un klausījās visu žanru mūziku.

Pin It on Pinterest